upadłość konsumencka - Kancelaria Prawna | Paweł Skwarek

Przejdź do treści

Menu główne:

usługi


UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA
- POZBĄDŹ SIĘ DŁUGÓW


Upadłość konsumencka została wprowadzona w odpowiedzi na problem wzrastającej liczby zadłużonych w stopniu uniemożliwiającym samodzielną spłatę. W ramach postępowania upadłościowego dochodzi do likwidacji, poprzez sprzedaż, całego albo części majątku konsumenta, a za pomocą uzyskanych środków zaspokajane zostają roszczenia jego wierzycieli. W przypadku, gdy dłużnik nie posiada ani majątku, ani dochodów przewyższających kwot wolnych od potrąceń możliwe jest nawet oddłużenie konsumenta bez wykonywania planu spłaty.

Upadłość konsumencka jest idealnym rozwiązaniem dla osoby, która nie jest w stanie podołać swoim zobowiązaniom w inny sposób. Daje szansę na oddłużenie i rozpoczęcie życia z czystą kartą.

Kancelaria oferuje analizę sytuacji prawno-ekonomicznej dłużnika, skompletowanie informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania upadłościowego, reprezentację Klienta na każdym z etapów postępowanie upadłościowego

Kancelaria podejmuje się prowadzenia tylko spraw, które gwarantują sukces.


ARTYKUŁY


Upadłość konsumencka - przebieg postępowania

POSTĘPOWANIE W PRZEDMIOCIE OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI.
Początek: złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.
Koniec:  ogłoszenie upadłości (ewentualne oddalenie wniosku i zakończenie postępowania).
Przedmiot postępowania: sąd bada, czy dłużnik spełnił przesłanki (warunki) ogłoszenia upadłości, a w szczególności wymóg niewypłacalności i jej niezawiniony charakter (badanie moralności płatniczej dłużnika).

Konsekwencje upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka niesie za sobą bardzo istotne konsekwencje. Jeżeli sąd ogłosi upadłość należy pamiętać o najistotniejszych z nich: UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA
wraz z ogłoszeniem upadłości cały majątek konsumenta staje się „masą upadłości”, zarządzaną przez

Kiedy sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenta

Ocena uczciwości płatniczej konsumenta i tego, czy może skorzystać on z upadłości konsumenckiej dokonywana
jest na pierwszym etapie przez sąd, który w składzie jednego sędziego, będzie rozpoznawał
wniosek o ogłoszenie upadłości.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
projekt i wdrożenie | punktreklam.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego